blocks
Applymycv.gr
       
blocks

/ -

: HFAIOS_122018
: 24/12/2018
χουμε να κοιν ραμα στην ΙΚΕΑ:  να βοηθομε τους πελτες μας να απολαμβνουν μια καλτερη καθημεριν ζω στο σπτι. Δνουμε μεγλη σημασα στο ραμ μας.

 

λοι εμες επιλγουμε να εργαζμαστε στην ΙΚΕΑ γιατ μοιραζμαστε τη μοναδικ εταιρικ κουλτορα και αξες. Εμαστε παθιασμνοι με τη δουλει μας και προσπαθομε καθημεριν να εμαστε ιδιατερα αποδοτικο. Παρλληλα μως με την προσπθεια για υψηλ απδοση διασκεδζουμε και βινουμε μια ανθρωποκεντρικ προσγγιση στην εργασα μας.

 

ταν δουλεεις μαζ μας, θα απολαμβνεις τη συνεργασα με μια ποικιλμορφη ομδα ανθρπων που χαρονται να δουλεουν μαζ. Θα εσαι μρος μιας ανοιχτς κουλτορας ενσωμτωσης που μπορες να εσαι ο εαυτς σου. Στην ΙΚΕΑ κνουμε πντοτε τη δουλει μας γνωρζοντας τι μπορον να επιτευχθον σπουδαα πργματα ταν πολλο νθρωποι εργζονται μαζ. 

 

 

Για τo κατστημ μας στα Ιωννινα, αναζητομε:

 

Διακοσμητς/ρια -

Πλρους Απασχλησης

(refHFAIOS_122018)

 

Αναφερμενος/η στον Υπεθυνο Τμματος Διακσμησης (Store Communication & Interior Design Manager)οι κριες αρμοδιτητς σου εναι να:

 • Διασφαλζεις τον σχεδιασμ υψηλο εππεδου χρων σμφωνα με τις ανγκες και προδιαγραφς του πελτη 
 • Εφαρμζεις τις τεχνικς της εταιρας μας εξασφαλζοντας ασφαλες και λειτουργικς λσεις για τον πελτη 
 • Παρχεις την καλτερη δυνατ εξυπηρτηση στον πελτη και πετυχανεις τον στχο πωλσεων  
 • Συμβουλεεσαι και ακολουθες τα εγχειρδια της ΙΚΕΑ για κθε ενργεια που αφορ το κομμτι του Communication & Interior design
 • Συμβλλεις ενεργ, για να ευπρεπς, ασφαλς και καθαρ (σαν καινοριο) περιβλλον σμφωνα με την εικνα και τους καννες της ΙΚΕΑ
 • Υποστηρζεις το σχδιο δρσης του καταστματος και του εμπορικο ημερολογου  
 • Δεσμεεσαι προσωπικ για την διεκπεραωση λων των εργασιν που σου ανατθενται με υπευθυντητα, εντς των ορισμνων χρονοδιαγραμμτων και σμφωνα με τις ρουτνες της εταιρας

 

 

Απαρατητα Προσντα:

 

 • Πτυχο στο χρο του σχεδιασμο, της εσωτερικς διακσμησης και αρχιτεκτονικς 
 • Προσανατολισμς στο αποτλεσμα 
 • Πολ καλ επικοινωνα και δημιουργα σχσεων εμπιστοσνης με τον πελτη 
 • Αποτελεσματικ συνεργασα με συναδλφους και προσταμνους 
 • Δημιουργικ σκψη που να υποστηρζεται απ εμπορικ ικαντητα και αισθητικ 
 • Ικαντητα εργασας υπ πεση και αυστηρς προθεσμες 
 • Γνση MS Office/ Outlook 
 • Γνση και εμπειρα σε AutoCAD 2D/3D

 

 

Επιθυμητ Προσντα

 

 • Κατ προτμηση 2 χρνια εμπειρα σε τομα που σχετζεται με το σχεδιασμ εσωτερικν χρων 
 • Γνση και εμπειρα σε σχεδιαστικ προγρμματα (Sketchup, Revit κλπ.)

 

Εν εσ: 

Εσαι χαμογελαστς/η και ενθουσιδης; Επιθυμες να γνεσαι καλτερος/η καθημεριν; χεις επγνωση του κστους; Θλεις να εκφρζεις νες, τολμηρς ιδες;

Τι προσφρουμε:

Προσφρουμε  τη δυναττητα να εργαστες σε να περιβλλον μσα στο οποο μπορες να μθεις, να αναπτσσεσαι και να χεις σημαντικς ευκαιρες εξλιξης.

 Η ΙΚΕΑ εναι η μεγαλτερη εταιρα στον κσμο σε πωλσεις εππλων και ειδν οικιακο εξοπλισμο με 403 καταστματα σε 49 χρες και με ραμα τη δημιουργα μιας καλτερης καθημερινς ζως για τους πολλος του κσμου.

Στην Ελλδα και στην Κπρο η ΙΚΕΑ ξεκνησε το 2000 τις δραστηριτητς της μσω του Ομλου FOURLIS και σμερα, λειτουργον 5 καταστματα στην Ελλδα (2 στην Αθνα, 1 στη Θεσσαλονκη, 1 στη Λρισα, 1 στα Ιωννινα), 1 κατστημα στην Κπρο και 1 κατστημα στη Σφια Βουλγαρας. Επσης λειτουργον 7 Κντρα Παραγγελιν & Παραλαβν (Ρδος, Πτρα, Χανι, Ηρκλειο, Κομοτην, Βρνα & Μπουργκς Βουλγαρας).

Εν θλεις να γνεις μλος της ομδας μας, στελε μας το πλρες βιογραφικ σου σημεωμα συμπληρνοντας την on line ατηση στο http://www.fourlisgroup-careers.gr μχρι τις 2 Ιανουαρου 2019.


;
...
:Share to facebookShare to Twitter
digital-school assessment-manager Schoolnet Job search
Copyright Applymycv.gr | 2007-2019