blocks
Applymycv.gr
       
blocks

: AESFCOWR_0919
: 4/9/2019
χουμε να κοιν ραμα στην ΙΚΕΑ:  να βοηθομε τους πελτες μας να απολαμβνουν μια καλτερη καθημεριν ζω στο σπτι. Δνουμε μεγλη σημασα στο ραμ μας. 

λοι εμες επιλγουμε να εργαζμαστε στην ΙΚΕΑ γιατ μοιραζμαστε τη μοναδικ εταιρικ κουλτορα και αξες. Εμαστε παθιασμνοι με τη δουλει μας και προσπαθομε καθημεριν να εμαστε ιδιατερα αποδοτικο. Παρλληλα μως με την προσπθεια για υψηλ απδοση διασκεδζουμε και βινουμε μια ανθρωποκεντρικ προσγγιση στην εργασα μας.

ταν δουλεεις μαζ μας, θα απολαμβνεις τη συνεργασα με μια ποικιλμορφη ομδα ανθρπων που χαρονται να δουλεουν μαζ. Θα εσαι μρος μιας ανοιχτς κουλτορας ενσωμτωσης που μπορες να εσαι ο εαυτς σου. Στην ΙΚΕΑ κνουμε πντοτε τη δουλει μας γνωρζοντας τι μπορον να επιτευχθον σπουδαα πργματα ταν πολλο νθρωποι εργζονται μαζ. 

 Για τo κατστημα μας στο Αεροδρμιο, αναζητομε:

 Βοηθ Υπεθυνου Τμματος Εστιατορου

Πλρης απασχλησης

(κωδ.: AESFCOWR_0919)

Αναφερμενος/η στην Υπεθυνη του Εστιατορου, οι κριες αρμοδιτητς σου εναι να:

 • Στοχεεις στην αξηση των πωλσεων σμφωνα με τους στχους που χουν τεθε
 • Παρακολουθες τα KPI’s του τομα ευθνης σου, παργεις τις σχετικς αναφορς και στην περπτωση αποκλσεων, ενεργες στε να βελτινονται σε συνεργασα με τον Προστμενο του Τμματος
 • Παρχεις και διασφαλζεις την καλτερη δυνατ εξυπηρτηση στον πελτη στην περιοχ ευθνης σου
 • Εφαρμζεις, επιβλπεις και βεβαινεις τι λες οι διαδικασες και οι ρουτνες του τμματος εκτελονται βσει των εταιρικν οδηγιν (εταιρικς, νομικς, ασφλειας κ.α.)
 • Αναπτσσεις και διατηρες μα κινητοποιημνη ομδα ικαν να φρει εις πρας τους επιθυμητος / συμφωνημνους στχους

Απαρατητα Προσντα:

 • Πτυχο Διοκησης Επιχειρσεων Τουριστικν & Ξενοδοχειακν Επαγγελμτων
 • Τουλχιστον 1 τος προπηρεσα σε θση Υπευθνου Βρδιας Διοκησης στον τομα Food & Beverage
 • Γνση Η/Υ και καλ γνση της Αγγλικς Γλσσα
 • Προσανατολισμς στην Εξυπηρτηση του Πελτη
 • Προσανατολισμς στο Αποτλεσμα
 • Αποτελεσματικ συνεργασα με συναδλφους και προσταμνους
 • Ομαδικ πνεμα
 • Πολ καλ επικοινωνα
 • Δυναττητα εργασας σε βρδιες
 • Κατοχ Βιβλιαρου/Πιστοποιητικο Υγεας για επαγγλματα Εστασης
 • Γνση Λιανικς Πλησης Τροφμων και γνσεις HACCP & ISO 22000, θα θεωρηθον ως επιπρσθετο προσν

 

Εν εσαι:

Εργζεσαι δνοντας το σωστ παρδειγμα; Θλεις να εκφρζεις νες, τολμηρς ιδες, χοντας επγνωση του κστους και παραμνοντας απλς/;

Εσαι χαμογελαστς/η και ενθουσιδης; Επιθυμες να γνεσαι καλτερος/η καθημεριν; Δεν σου αρσει η δουλει γραφεου και στοχεεις στην καλτερη δυνατ εξυπηρτηση του πελτη;  χεις πθος για το χρο του εππλου και την αγορ λιανικς;

 

Τι προσφρουμε:

Προσφρουμε  τη δυναττητα να εργαστες σε να περιβλλον μσα στο οποο μπορες να μθεις, να αναπτσσεσαι και να χεις σημαντικς ευκαιρες εξλιξης.

Η ΙΚΕΑ εναι η μεγαλτερη εταιρα στον κσμο σε πωλσεις εππλων και ειδν οικιακο εξοπλισμο με 422 καταστματα σε 50 χρες και με ραμα τη δημιουργα μιας καλτερης καθημερινς ζως για τους πολλος του κσμου. 

Στην Ελλδα και στην Κπρο η ΙΚΕΑ ξεκνησε το 2000 τις δραστηριτητς της μσω του Ομλου FOURLIS και σμερα, λειτουργον 5 καταστματα στην Ελλδα (Αθνα, Θεσσαλονκη, Λρισα, Ιωννινα), 1 κατστημα στην Κπρο και 1 κατστημα στη Σφια Βουλγαρας. Επσης λειτουργον 9 Κντρα Παραγγελιν & Παραλαβν (Ρδος, Πτρα, Χανι, Ηρκλειο, Κομοτην, Καλαμτα και Βρνα,  Μπουργκς και Πλβντιφ Βουλγαρας).

Εν θλεις να γνεις μλος της ομδας μας, στελε μας το πλρες βιογραφικ σου σημεωμα συμπληρνοντας την on line ατηση στο http://www.fourlisgroup-careers.gr/el/send-cv-direct.html μχρι τις  03 Οκτωβρου 2019.

 


;
...
:Share to facebookShare to Twitter
Schoolnet Job search
Copyright Applymycv.gr | 2007-2019