blocks
Applymycv.gr
       
blocks

: ACSER_0919
: 4/9/2019
χουμε να κοιν ραμα στην ΙΚΕΑ: να βοηθομε τους πελτες μας να απολαμβνουν μια καλτερη καθημεριν ζω στο σπτι. Δνουμε μεγλη σημασα στο ραμ μας.

λοι εμες επιλγουμε να εργαζμαστε στην ΙΚΕΑ γιατ μοιραζμαστε τη μοναδικ εταιρικ κουλτορα και αξες. Εμαστε παθιασμνοι με τη δουλει μας και προσπαθομε καθημεριν να εμαστε ιδιατερα αποδοτικο. Παρλληλα μως με την προσπθεια για υψηλ απδοση διασκεδζουμε και βινουμε μια ανθρωποκεντρικ προσγγιση στην εργασα μας.

ταν δουλεεις μαζ μας, θα απολαμβνεις τη συνεργασα με μια ποικιλμορφη ομδα ανθρπων που χαρονται να δουλεουν μαζ. Θα εσαι μρος μιας ανοιχτς κουλτορας ενσωμτωσης που μπορες να εσαι ο εαυτς σου. Στην ΙΚΕΑ κνουμε πντοτε τη δουλει μας γνωρζοντας τι μπορον να επιτευχθον σπουδαα πργματα ταν πολλο νθρωποι εργζονται μαζ.

Για τo κατστημ μας στο Αιγλεω, αναζητομε:

Βοηθ Υπευθνου Τμματος Εξυπηρτησης Πελατν

Πλρους απασχλησης

(κωδ.: ACSER_0919)

Αναφερμενος/η στον Υπεθυνο του Τμματος Εξυπηρτησης Πελατν, οι κριες αρμοδιτητς σου εναι:

 • Διαχειρζεσαι και επιλεις θματα εξυπηρτησης πελατν, βσει των εταιρικν οδηγιν και πολιτικν, προσωπικ αλλ και καθοδηγντας τα μλη του τμματος
 • Αναπτσσεις και διατηρες κινητοποιημνη την ομδα του τμματος στε να εναι ικαν να φρει εις πρας τους συμφωνημνους στχους
 • Παρακολουθες τους δεκτες απδοσης (KPIs) και παργεις τις σχετικς αναφορς
 • Εφαρμζεις, επιβλπεις και βεβαινεις τι λες οι διαδικασες και οι ρουτνες του τμματος εκτελονται απ την ομδα βσει των εταιρικν οδηγιν και πολιτικν
 • Παρακολουθες και αξιολογες το εππεδο των προσφερμενων υπηρεσιν καθς και της παρεχμενης εξυπηρτησης απ τους εξωτερικος συνεργτες και μεσολαβες για την επλυση τυχν θεμτων

Απαρατητα Προσντα:

 • 2-3 χρνια προπηρεσα στην Εξυπηρτηση Πελατν, ιδανικ σε αντστοιχη θση
 • Προσανατολισμς στην Εξυπηρτηση του Πελτη και στο Αποτλεσμα
 • Ικαντητα διαχερισης κρσεων και δσκολων καταστσεων
 • Πολ καλς επικοινωνιακς δεξιτητες
 • Καλς διοικητικς ικαντητες
 • Αποτελεσματικ συνεργασα με συναδλφους και προσταμνους
 • Ομαδικ πνεμα
 • Γνση CRM Navision
 • Καλ γνση χρσης Excel  
 • Καλ γνση Αγγλικν

 

Εργζεσαι δνοντας το σωστ παρδειγμα; Θλεις να εκφρζεις νες, τολμηρς ιδες, χοντας επγνωση του κστους και παραμνοντας απλς/;

Εσαι χαμογελαστς/η και ενθουσιδης; Επιθυμες να γνεσαι καλτερος/η καθημεριν; Δεν σου αρσει η δουλει γραφεου και στοχεεις στην καλτερη δυνατ εξυπηρτηση του πελτη; χεις πθος για το χρο του εππλου και την αγορ λιανικς;

Τι προσφρουμε:

Προσφρουμε τη δυναττητα να εργαστες σε να περιβλλον μσα στο οποο μπορες να μθεις, να αναπτσσεσαι και να χεις σημαντικς ευκαιρες εξλιξης.

Η ΙΚΕΑ εναι η μεγαλτερη εταιρα στον κσμο σε πωλσεις εππλων και ειδν οικιακο εξοπλισμο με 422 καταστματα σε 50 χρες και με ραμα τη δημιουργα μιας καλτερης καθημερινς ζως για τους πολλος του κσμου.

Στην Ελλδα και στην Κπρο η ΙΚΕΑ ξεκνησε το 2000 τις δραστηριτητς της μσω του Ομλου FOURLIS και σμερα, λειτουργον 5 καταστματα στην Ελλδα (2 στην Αθνα, 1 στη Θεσσαλονκη, 1 στη Λρισα, 1 στα Ιωννινα), 1 κατστημα στην Κπρο και 1 κατστημα στη Σφια Βουλγαρας. Επσης λειτουργον 7 Κντρα Παραγγελιν & Παραλαβν (Ρδος, Καλαμτα, Πτρα, Χανι, Ηρκλειο, Κομοτην, Βρνα, Μπουργκς & Πλβντιφ Βουλγαρας).

Εν θλεις να γνεις μλος της ομδας μας, στελε μας το πλρες βιογραφικ σου σημεωμα συμπληρνοντας την on line ατηση στο http://www.fourlisgroup-careers.gr/el/send-cv-direct.html μχρι τις  4 Οκτωβρου 2019.


;
...
:Share to facebookShare to Twitter
Schoolnet Job search
Copyright Applymycv.gr | 2007-2019