blocks
Applymycv.gr
       
blocks

Visual Merchandiser Co-worker

: (.: SVM_0819)
: 28/8/2019
χουμε να κοιν ραμα στην ΙΚΕΑ:  να βοηθομε τους πελτες μας να απολαμβνουν μια καλτερη καθημεριν ζω στο σπτι. Δνουμε μεγλη σημασα στο ραμ μας. 

 

λοι εμες επιλγουμε να εργαζμαστε στην ΙΚΕΑ γιατ μοιραζμαστε τη μοναδικ εταιρικ κουλτορα και αξες. Εμαστε παθιασμνοι με τη δουλει μας και προσπαθομε καθημεριν να εμαστε ιδιατερα αποδοτικο. Παρλληλα μως με την προσπθεια για υψηλ απδοση διασκεδζουμε και βινουμε μια ανθρωποκεντρικ προσγγιση στην εργασα μας.

 

ταν δουλεεις μαζ μας, θα απολαμβνεις τη συνεργασα με μια ποικιλμορφη ομδα ανθρπων που χαρονται να δουλεουν μαζ. Θα εσαι μρος μιας ανοιχτς κουλτορας ενσωμτωσης που μπορες να εσαι ο εαυτς σου. Στην ΙΚΕΑ κνουμε πντοτε τη δουλει μας γνωρζοντας τι μπορον να επιτευχθον σπουδαα πργματα ταν πολλο νθρωποι εργζονται μαζ. 

 

Για τo κατστημ μας στο Αεροδρμιο, αναζητομε:

 

Visual Merchandiser Co-worker

Πλρους απασχλησης

(κωδ.: ΑΕSVM_0819)

 

Αναφερμενος/η στον Υπεθυνο του τμματος, οι κριες αρμοδιτητς σου εναι να:

 

 • Διασφαλζεις το γενικτερο οπτικ αποτλεσμα και εππεδο μπνευσης εντς των περιοχν

     ευθνης σου

 • Διασφαλζεις τι μσω του σχεδιασμο και της εφαρμογς των λσεων που προτενεις, οι περιοχς ευθνης σου θεωρονται απ τους επισκπτες πηγ μπνευσης
 • Συμβουλεεσαι και ακολουθες τα εγχειρδια της ΙΚΕΑ για κθε ενργεια που αφορ το κομμτι του Communication & Interior Design
 • Δεσμεεσαι προσωπικ για την διεκπεραωση λων των εργασιν που σου ανατθενται με υπευθυντητα, εντς των ορισμνων χρονοδιαγραμμτων και σμφωνα με τις προδιαγραφς και τους κανονισμος της εταιρας

 

 Απαρατητα Προσντα:

 

 • Δπλωμα Κολεγου Τεχνικς  Σχολς  στον κλδο  Εσωτερικς Διακσμησης,   Αρχιτεκτονικς λλο συναφ κλδο
 • Πολ καλ γνση της Αγγλικς γλσσας και Η/Υ
 • Γνση AutoCAD, πρσθετων σχεδιαστικν 3D προγραμμτων
 • Εργασιακ εμπειρα σε παρμοια θση τουλχιστον 2 χρνια
 • Δημιουργικ σκψη που να υποστηρζεται απ εμπορικ ικαντητα και αισθητικ
 • Προσανατολισμς στην εξυπηρτηση του πελτη
 • Αποτελεσματικ συνεργασα με συναδλφους και προσταμνους
 • Ομαδικ πνεμα και καλ επικοινωνα
 • Ικαντητα εργασας υπ πεση και αυστηρς προθεσμες
 • Προσαρμοστικτητα και ευελιξα
 • Προγραμματισμς και οργνωση

 

 

Εν εσαι:

Εργζεσαι δνοντας το σωστ παρδειγμα; Θλεις να εκφρζεις νες, τολμηρς ιδες, χοντας επγνωση του κστους και παραμνοντας απλς/;

Εσαι χαμογελαστς/η και ενθουσιδης; Επιθυμες να γνεσαι καλτερος/η καθημεριν; Δεν σου αρσει η δουλει γραφεου και στοχεεις στην καλτερη δυνατ εξυπηρτηση του πελτη;  χεις πθος για το χρο του εππλου και την αγορ λιανικς;

 

Τι προσφρουμε:

Προσφρουμε  τη δυναττητα να εργαστες σε να περιβλλον μσα στο οποο μπορες να μθεις, να αναπτσσεσαι και να χεις σημαντικς ευκαιρες εξλιξης.

 

Η ΙΚΕΑ εναι η μεγαλτερη εταιρα στον κσμο σε πωλσεις εππλων και ειδν οικιακο εξοπλισμο με 422 καταστματα σε 50 χρες και με ραμα τη δημιουργα μιας καλτερης καθημερινς ζως για τους πολλος του κσμου.

 

Στην Ελλδα και στην Κπρο η ΙΚΕΑ ξεκνησε το 2000 τις δραστηριτητς της μσω του Ομλου FOURLIS και σμερα, λειτουργον 5 καταστματα στην Ελλδα (Αθνα, Θεσσαλονκη, Λρισα, Ιωννινα), 1 κατστημα στην Κπρο και 1 κατστημα στη Σφια Βουλγαρας. Επσης λειτουργον 9 Κντρα Παραγγελιν & Παραλαβν (Ρδος, Πτρα, Χανι, Ηρκλειο, Κομοτην, Καλαμτα και Βρνα,  Μπουργκς και Πλβντιφ Βουλγαρας).

 

Εν θλεις να γνεις μλος της ομδας μας, στελε μας το πλρες βιογραφικ σου σημεωμα συμπληρνοντας την on line ατηση στο http://www.fourlisgroup-careers.gr/el/send-cv-direct.html μχρι τις  27 Σεπτεμβρου 2019.

 


;
...
:Share to facebookShare to Twitter
Schoolnet Job search
Copyright Applymycv.gr | 2007-2019