blocks
Applymycv.gr
       
blocks

Interior Design Co-worker

: ACSIDC_0219
: 20/2/2019
χουμε να κοιν ραμα στην ΙΚΕΑ:  να βοηθομε τους πελτες μας να απολαμβνουν μια καλτερη καθημεριν ζω στο σπτι. Δνουμε μεγλη σημασα στο ραμ μας.

 

λοι εμες επιλγουμε να εργαζμαστε στην ΙΚΕΑ γιατ μοιραζμαστε τη μοναδικ εταιρικ κουλτορα και αξες. Εμαστε παθιασμνοι με τη δουλει μας και προσπαθομε καθημεριν να εμαστε ιδιατερα αποδοτικο. Παρλληλα μως με την προσπθεια για υψηλ απδοση διασκεδζουμε και βινουμε μια ανθρωποκεντρικ προσγγιση στην εργασα μας.

 

ταν δουλεεις μαζ μας, θα απολαμβνεις τη συνεργασα με μια ποικιλμορφη ομδα ανθρπων που χαρονται να δουλεουν μαζ. Θα εσαι μρος μιας ανοιχτς κουλτορας ενσωμτωσης που μπορες να εσαι ο εαυτς σου. Στην ΙΚΕΑ κνουμε πντοτε τη δουλει μας γνωρζοντας τι μπορον να επιτευχθον σπουδαα πργματα ταν πολλο νθρωποι εργζονται μαζ.  

 

 

Για το κατστημ μας στον Κηφισ, αναζητομε:

 

Interior Design Co-worker

 (κωδ.: ACSIDC_0219)

 

Αναφερμενος/η στην Υπεθυνη του Τμματος, οι κριες αρμοδιτητς σου εναι:

 

 • Διασφαλζεις το γενικτερο οπτικ αποτλεσμα και εππεδο μπνευσης εντς των περιοχν ευθνης σου
 • Διασφαλζεις τι μσω του σχεδιασμο και της εφαρμογς των λσεων που προτενεις, οι περιοχς ευθνης σου θεωρονται απ τους επισκπτες πηγ μπνευσης
 • Συμβουλεεσαι και ακολουθες τα εγχειρδια της ΙΚΕΑ για κθε ενργεια που αφορ το κομμτι του Communication & Interior Design
 • Δεσμεεσαι προσωπικ για την διεκπεραωση λων των εργασιν που σου ανατθενται με υπευθυντητα, εντς των ορισμνων χρονοδιαγραμμτων και σμφωνα με τις προδιαγραφς και τους κανονισμος της εταιρας

 

Απαρατητα προσντα:

 • Δπλωμα Κολεγου Τεχνικς Σχολς  στον κλδο της Εσωτερικς Διακσμησης, Αρχιτεκτονικς  λλο συναφ κλδο
 • Πολ καλ γνση της Αγγλικς γλσσας και Η/Υ
 • Γνση AutoCAD, πρσθετων σχεδιαστικν 3D προγραμμτων
 • Εργασιακ εμπειρα σε παρμοια θση τουλχιστον 2 χρνια
 • Δημιουργικ σκψη που να υποστηρζεται απ εμπορικ ικαντητα και αισθητικ
 • Προσανατολισμς στην εξυπηρτηση του πελτη
 • Αποτελεσματικ συνεργασα με συναδλφους και προσταμνους
 • Ομαδικ πνεμα και καλ επικοινωνα
 • Ικαντητα εργασας υπ πεση και αυστηρς προθεσμες
 • Προσαρμοστικτητα και ευελιξα
 • Προγραμματισμς και οργνωση

 

 
Εσαι χαμογελαστς/η και ενθουσιδης; Επιθυμες να γνεσαι καλτερος/η

καθημεριν; Δεν σου αρσει η δουλει γραφεου; χεις επγνωση του κστους; Θλεις να εκφρζεις νες, τολμηρς ιδες

 

Η ΙΚΕΑ εναι η μεγαλτερη εταιρα στον κσμο σε πωλσεις εππλων και ειδν οικιακο εξοπλισμο με 422 καταστματα σε 50 χρες και με ραμα τη δημιουργα μιας καλτερης καθημερινς ζως για τους πολλος του κσμου.

Στην Ελλδα και στην Κπρο η ΙΚΕΑ ξεκνησε το 2000 τις δραστηριτητς της μσω του Ομλου FOURLIS και σμερα, λειτουργον 5 καταστματα στην Ελλδα (2 στην Αθνα, 1 στη Θεσσαλονκη, 1 στη Λρισα, 1 στα Ιωννινα), 1 κατστημα στην Κπρο και 1 κατστημα στη Σφια Βουλγαρας. Επσης λειτουργον 8 Κντρα Παραγγελιν & Παραλαβν (Ρδος, Πτρα, Χανι, Ηρκλειο, Κομοτην, Βρνα, Μπουργκς και Πλοβντιφ Βουλγαρας).

 

 Προσφρουμε  τη δυναττητα να εργαστες σε να περιβλλον μσα στο οποο μπορες να μθεις, να αναπτσσεσαι και να χεις σημαντικς ευκαιρες εξλιξης.

 

Εν θλεις να γνεις μλος της ομδας μας, στελε μας το πλρες βιογραφικ σου σημεωμα συμπληρνοντας την on line ατηση στο http://www.fourlisgroup-careers.gr μχρι τις 20 Μαρτου 2019.


;
...
:Share to facebookShare to Twitter
digital-school assessment-manager Schoolnet Job search
Copyright Applymycv.gr | 2007-2019